Location Of e-Sampark centre/Gram Sampark/Kiosk

S.No. Sector/ Villages
1 Sector-7
2 Sector-10
3 Sector-12
4 Sector-15
5 Sector-17
6 Sector-17(DC Office)
7 Sector-18
8 Sector-20
9 Sector-21
10 Sector-22
11 Sector-23
12 Sector-27
13 Sector-32
14 Sector-35
15 Sector-37
16 Sector-38
17 Sector-40
18 Sector-43
19 Sector-43(District Court)
20 Sector-47
21 Sector-48
22 ManiMajra
23 Industrial Area Phase-1
24 Punjab & Haryana High Court
25 Bapu Dham
26 Bahalana
27 Dadu Majra
28 Sarangpur
29 Dadu Majra Colony
30 Daria
31 Dhanas
32 Hallo Majra
33 Kaimbwala
34 Khuda Alisher
35 Khuda Jassu
36 Makha Majra
37 MAuli Jagran
38 Palsora
39 Raipur Kalan
40 Raipur Khurd